Тракторни пръскачки

Тракторната пръскачка е много ценна машина, която трябва да притежава всяка една земеделска кооперация. Прикачните пръскачки подобряват значително качествата на реколтата и завишават добивите. Предлагаме както щангови пръскачки за трактор, така и вентилаторни пръскачки. Тракторните пръскачки са подходящи за пръскане на плодови и зеленчукови градини, лозови насаждения, цвекло, тютюн, памук и др.